Contact Language EN DA
Home DFGF Ranking Tournaments Tournament detail Filskov Open 2020

Tournament detail

Filskov Open 2020

04.07.2020
Tournament propositions Results Course info
Organiser Dansk Fodboldgolf Forening
E-mail dfgf@dfgf.dk

Filskov Open 2020 

Første stop på Sportmaster Touren 2020. 

Der spilles 3 runder på dagen, i  A-rækken. Og 2 runder i B-rækken. 

Flightfordeling: 

 • Flights fordeles efter lodtrækning  i de første 2 runder for A-rækken og 1 runde for B-rækken 
 • De første 2 runder i A-rækken spilles ved enten gunstart eller som normalt med udspark fra hul 1 (afhænger af deltagerantal) 
 • Første runde i B-rækken spilles ved enten gunstart eller som normalt med udspark fra hul 1 (afhænger af deltagerantal) 
 • Sidste runde spilles efter score.

På dagen vil det være muligt at købe mad og drikke på banen forudsat COVID-19 retningslinierne tillader det

Forventet tidsplan: 

Start 8:30 (kort regelgennemgang) 

8:45 første flight/flights starter 

Præmieoverrækkelse cirka 18:00. 

Restriktioner ved afholdelse af turnering i DFGF
Krav til spillerne:

 • Man SKAL medbringe egne remedier og man må ikke låne eller bruge andres. (Blyant, kuglepen, sko, bold, pumpegrej, markør, telefon)
 • Holde 1 meters afstand til alle som man normalt ikke omgås med
 • Det er ikke tilladt at samles i klynger på over 50 personer - overhold banens opdeling af zoner
 • Det er ikke tilladt at samles på tværs af grupper ude på banen og under spil.
 • Undgå alt fysisk kontakt med andre.
 • Undgå berøring af flagpinden når bolden samles op fra hullet.
 • Det er kun den som skriver score der må røre scorekortet.
 • Afsprit hænder både før og efter toiletbesøg.
 • Ved afbrydelse af spillet pga. af ekstremt dårligt vejr, skal man gå i egen bil og ikke samles i klubhuset.
 • Overhold alle banens øvrige anvisninger.
 • Er du syg eller har tegn på sygdom, så bliv hjemme!
 • Har du været syg kan du ikke deltage de næste 48 timer efter endt sygdomsforløb. Afbud meddeles til dfgf@dfgf.dk eller via DFGF Messenger

Forsamlingsforbud

Udendørsidrætsfaciliteter som boldbaner samt udendørsarealer, som benyttes til fx spejder, korsang, musik- og teaterudøvelse, kan inddeles i mindre felter med afsæt i Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om afstand. Udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. træner og lignende). Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede på det samme idrætsanlæg/udendørsareal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af makismalt 50 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere/frivillige og i øvrigt i praksis reelt overholder forsamlingsforbuddet, vil det være muligt at afvikle flere særskilte træningsforløb på én gang, idet hver gruppe skal betragtes som et selvstændigt arrangement. Idrætsforeninger/-faciliteter og andre foreninger bør fastlægge det for det konkrete udendørsareal.

Kilde: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_udendoers_idraets-_og_foreningsliv.pdf

På grund af stor tilslutning i Herre A, har vi fra DFGF været nødt til at dele spillerne op i to puljer. Spillerne er ligeligt fordelt i forhold til ranglisten fra 2019. Spillere uden rangliste point er ligeligt fordelt i de to puljer.

 • Alle spillere tildeles fra turneringsstart et farvebånd, som bindes synligt på den ene arm
 • Det er ikke tilladt at færdes sammen med andre farvergrupper på banerne
 • Ved Herre A finale runden tildeles de 18 bedste efter runde 1 og 2 en ny farvegruppe – øvrige spillere beholder deres oprindelige farvegruppe

Tilskuere

 • Hvis du som spiller går ud på banen for at se de andre spille, skal du tage dit farvebånd af og bliver dermed tilskuer i stedet for spiller
 • Som tilskuere skal man i sin væsentlighed sidde ned og holde afstand på 1 meter til folk man normalt ikke omgås med (det er tilladt at samles op til 500 personer hvis man i ”sin væsentlighed” sidder ned). Vi opfordre derfor til at man benytter de opstillede borde og bænke samt tribune.
Tournament status Max.player count Number of categories? Number of registered? Number of teams?
Finished, results 60 4 95 0

DFGF

DFGF er en paraplyorganisation for fodboldgolfklubber i Danmark. Vi udarbejder turneringsplan og regelsæt og sikrer de bedst mulige betingelser for sporten. Vi arbejder tæt sammen med udvalgte danske fodboldgolfbaner.

Important links

World Footballgolf Association logo gScore logo

Social media

You can find us on social media

Dansk Fodboldgolf Forening

Contact

CVR-nr: 36344520  | E-mail: dfgf@dfgf.dk