Kontakt Sprog EN DA
Hjem Nyheder Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Fodboldgolf Forening (DFGF)

Nyheds detaljer

27-11-2020

Kære medlemmer,

DFGF indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag den 27. november kl. 19.00-21.00.

Grundet COVID-19 og forsamlingsforbud på max. 10 personer vil generalforsamlingen i år foregå online, hermed også afstemning i forbindelse med valg til bestyrelsen.

Af hensyn til afstemning ved valg til bestyrelsen skal alle deltagere hver især have adgang til en pc eller mobil telefon. Vi anbefaler pc, da funktionerne kan være begrænsede via mobiltelefoner.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer.
  3. Bestyrelsens beretning samt evaluering af det forgangne år.
  4. Fremlægges af regnskab til godkendelse
  5. Indkomne forslag fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag fra medlemmer som skal være Formanden i hænde senest 8 dage inden Generalforsamlingen
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Sune Rejsenhus Jensen, Nete Secher Jensen og Lone Thomsen genopstiller ikke

  1. Valg af intern revisor

Dan Legind Jensen genopstiller ikke

  1. Valg til repræsentation i WFGA (1 medlemsrepræsentant hvert andet år – lige årstal)

Hans Arne Daugaard Hansen genopstiller ikke

  1.  

 

Vedlagt denne indkaldelse finder I forslag til ændringer af vedtægter fremsat af DFGF’s bestyrelse.

Baggrunden for disse ændringer er, at vi mener at de nuværende vedtægter begrænser os mere end de hjælper i forhold til at udvikle sporten. Der kan være år med mange der opstiller og år med få der opstiller, hvor 5-7 medlemmer giver mere elastik.

Personlige medlemmer med begrænset medlemskab kan være lige så kvalificerede til en post i bestyrelsen som fulde medlemmer samt, det giver en god synergi ved turneringer at ikke alle i bestyrelsen spiller med i turneringerne og vil samtidig heller ikke begrænse dem i bestyrelsen som gerne vil spille. Det vil efter vores opfattelse give et bedre flow.

 

Tilmelding til generalforsamling via linket herunder senest mandag den 23. november kl. 16.00 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7fCTLjb_1Eac5uDZAgUM9XOf3LQ49UhHjlaliW6dMvBUNzlYQjNKS1hJRE5GUlNWMTJBWDZBWDM3US4u

Alle tilmeldte vil efter deadline modtage et link til TEAMS som skal benyttes for at deltage i til selve mødet.

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Fodboldgolf Forening

Næste nyhed

21-08-2020 Danmarksmesterskaberne

Så fik vi afholdt DM 2020 ved Oddsherred Eventpark Fredag blev doublerne afgjort over tre runder. I herrerækken blev Anders Bollerup og Peter Vibæk vores nye danmarksmestre og i damerækken gik titlen til Tanja Kristiansen og Louise Aagaard. Tak...

09-08-2020 Jammerbugten Open 2020

Med solen stående højt på himlen var der allerede fra morgenen af udsigt til en fantastisk dag med stemning i top. Lige som ved Filskov Open så vi igen ved Jammerbugten Open nye spillere til turnering. Et tegn på at vores sport er på vej mod den...

Hovedsponsorer

gScore

DFGF

DFGF er en paraplyorganisation for fodboldgolfklubber i Danmark. Vi udarbejder turneringsplan og regelsæt og sikrer de bedst mulige betingelser for sporten. Vi arbejder tæt sammen med udvalgte danske fodboldgolfbaner.

Nyttige Links

World Footballgolf Association logo gScore logo

Sociale medier

Find os på de sociale medier

Dansk Fodboldgolf Forening

Kontakt

CVR-nr: 36344520  | E-mail: dfgf@dfgf.dk